Todėl neeikvokite laiko veltui. Pertvarkykite savo sąmonę. Priimkite Dieviškuosius principus ir Dieviškuosius pavyzdžius iš pradžių į savo protą, o paskui išplatinkite šiuos pavyzdžius savo pasaulyje. Nes kiekvienas žmogus, kuris per jūsų kūrimą sugebės prisiliesti prie Dieviškųjų pavyzdžių, bus atkerėtas nuo iliuzijos magijos. Ir jūs vienas po kito pradėsite prabusti amžinajam Gyvenimui.

Palikite savo tinklus, eikite su Manimi, Aš padarysiu jus žmogiškųjų sielų gaudytojais. Iki laiko, kuris ateis, iš iliuzijos jūros mes galėsime išgaudyti daugelį.

PALAIMINIMAS, Vienatinio Esatis, 2010 m. sausio 1 d.